جزوات رياضي سال هشتم؛ جزوه رياضي هشتم جزوات رياضي سال هشتم؛ جزوه رياضي هشتم .

جزوات رياضي سال هشتم؛ جزوه رياضي هشتم

جزوات آموزشي رياضي پايه ششم دبستان


 • معرفي كلي: مجموعه جزوات آموزش رياضي سال ششم به صورت كامل و دقيق با كيفيتي ممتاز و عالي توسط آقاي دكتر عليرضا نورالديني در حدود 150 صفحه آموزش و حدود 500 صفحه پاسخنامه تمرينات تهيه گرديده است. هر جزوه شامل سه بخش: آموزش دقيق و واضح مفاهيم به همراه مثال هاي متنوع، فعاليت هاي حين آموزش (پاتخته) با راهنمايي مختصر و كامل و بالاخره تمرينات پاياني جزوات با پاسخ هاي تشريحي كامل است.
 • جزئيات بسته: بسته آموزش رياضي سال ششم مطابق با كتاب درسي در 7 جزوه به صورت  مبحثي و با عناوين زير نگارش شده است:
  • جزوه شماره 1 رياضي سال ششم. اين جزوه «عدد و الگوهاي عددي» شامل:  الگوهاي عددي و مضرب هاي اعداد، عدد نويسي تا ميليارد با جدول ارزش مكاني اعداد و مقايسه اعداد بزرگ، مفهوم بخش پذيري و روش هاي تعيين بخش پذيري اعداد بر 2 و 3 و 5 و 6 و 9 و 10 و 15، معرفي عددهاي صحيح (عددهاي علامت دار) روي محور و مقايسه آن ها به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.
  • جزوه شماره 2 رياضي سال ششم. اين جزوه «جمع و تفريق كسرها» شامل: معرفي  مفهومي كسرها با شكل، عدد مخلوط و تبديل به كسر، كسرهاي برابر، روش جمع و تفريق كسرها، كسرهاي برابر و مخرج مشترك گيري، ضرب كسرها، معكوس يك عدد، تقسيم كسرها توسط شكل و قانون تقسيم كسرها، مقايسه كسرها، محاسبات تركيبي شامل كسرها و حل انواع مساله با استفاده از كسرها به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.
  • جزوه شماره 3 رياضي سال ششم. اين جزوه «عددهاي اعشاري» شامل: ارزش  مكاني ارقام اعشاري، معرفي شكل واحد و قسمت هاي اعشاري، تبديل كسر به عدد اعشاري، با حروف نويسي عددهاي اعشاري، گسترده نويسي اعداد اعشاري، جمع و تفريق عددهاي اعشاري، ضرب و تقسيم عددهاي اعشاري با شكل و روش كلي به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.
  • جزوه شماره 4 رياضي سال ششم. اين جزوه «تقارن و مختصات» شامل: تقارن مركزي و دوران 180 درجه، مركز تقارن و مفهوم محور تقارن، محورها و دستگاه مختصات به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.
  • جزوه شماره 5 رياضي سال ششم. اين جزوه «اندازه گيري» شامل: واحدهاي اندازه گيري طول، زمان، سطح، جرم، زاويه، حجم و . . . ، مساحت دايره و مباحث خط و زاويه به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.
  • جزوه شماره 6 رياضي سال ششم. اين جزوه «تناسب و درصد» شامل: كسر و  نسبت، تناسب و محاسبات مربوطه، مفهوم درصد و تبديل كسر به درصد، كاربرد درصد در مسائل مالي، كاربرد درصد در آمار و احتمال به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.
  • جزوه شماره 7 رياضي سال ششم. اين جزوه «تقريب» شامل: تقريب عددها به روش  قطع كردن، تقريب عددها به روش گرد كردن، اندازه گيري و محاسبات تقريبي به همراه مثال هاي فراوان، فعاليت هاي دانش آموز محور، تمرينات پاياني، پاسخ فعاليت هاي داخل جزوه و پاسخ تشريحي تمام تمرينات است.

برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۱۷:۰۲ توسط:رادمهر نورالديني موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :